Velkommen til Jelstrup Sogn

Kirken hører til i gruppen af Vestvendsyssels kullede (uden tårn) granitkirker. Den har tidligere haft et sengotisk tårn, men det forfaldt med tiden, og i slutningen af 1700-tallet blev det delvist sløjfet sammen med en korrunding.
Tårnrummets nederste del blev senere lagt sammen med skibet, hvorved man opnåede et anseeligt kirkerum med bænkeplads til over 150 mennesker.
Det fornemme kvaderstensbyggeri er bedst bevaret i nordmuren, hvor den oprindelige kvindedør også fortsat er bevaret. I døroverliggeren ses et indhugget ornamenteret kors samt en fugl, muligvis en ørn. Over fuglen skimtes navnet IOHANNES, hvorfor det kan antages, at kirken oprindelig er indviet til apostlen Johannes, altså en Sct. Hans kirke!

Se mere om kirken her