Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Konfirmation - Sejlstrup kirke den 22. april 2016

Cecilie Rubæk Have,
Emma Søndergaard Kristiansen,
Miriam Vingaard Olesen,
Sofie Thomsen,
Mathias Vingaard Olesen,
Frederik Gerner Kjær Rahbek,
Mike Valentin Ritter,
Rasmus Knakkegaard Stagsted

Konfirmation - Jelstrup kirke den 22. april 2016

Thea Lisborg Jensen
Thomas Dalsgaard Jensen
Sara Veggerby Lehmann Nielsen,
Marcus Svenningsen
Klara Bruun Sørensen

Mads Boelt Baggesen s.a Bente Boelt Baggesen

Dåb i Sejlstrup kirke den 19. marts 

Agna Susanne Lie Jensen d.a. Birgitte og Mads Lie Jensen

Dåb i Rakkeby kirke den 21. februar 

Philip Sarbu s.a Yaowapa Svendsen og Razvan Sarbu

Døbt i Harritslev Kirke 10. januar 2016

Sofie Sarbu d.a Yaowapa Svendsen og Razvan Sarbu

Døbt i Harritslev Kirke den 10. januar 2016

Ellen Støve og Morten Lie

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Helle Steen Tyndall og Morten Aaen Hansen

Vielse i Rakkeby kirke den 17. oktober

Janni Zakariasen Stagsted og Frank Nergaard Jensen

Vielse i Vejby kirke den 17. oktober

Mathilde Skovgård Sørensen og Lars Beck Møller

Vielse i Jelstrup kirke den 10. oktober

Tina Søndergaard og Hans Carlo Rødsgaard

Vielse i Vejby kirke den 26. september

Rikke Vittrup Olesen og Dennis Kristian Larsen

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Heidi Helen Andersen og Arne Schneider

Vielse i Jelstrup Kirke den 8. august 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11