Jelstrup Kirke

Kirken hører til i gruppen af Vestvendsyssels kullede (uden tårn) granitkirker. Den har tidligere haft et sengotisk tårn, men det forfaldt med tiden, og i slutningen af 1700-tallet blev det delvist sløjfet sammen med en korrunding.

Tårnrummets nederste del blev senere lagt sammen med skibet, hvorved man opnåede et anseeligt kirkerum med bænkeplads til over 150 mennesker.

Det fornemme kvaderstensbyggeri er bedst bevaret i nordmuren, hvor den oprindelige kvindedør også fortsat er bevaret. I døroverliggeren ses et indhugget ornamenteret kors samt en fugl, muligvis en ørn. Over fuglen skimtes navnet IOHANNES, hvorfor det kan antages, at kirken oprindelig er indviet til apostlen Johannes, altså en Sct. Hans kirke!

I det sengotiske våbenhus hænger to tavler med aftryk af en større samling mønter, som blev fundet i jorden under gulvet ved restaureringen. De ældste er fra begyndelsen af 1200-tallet.

Kirkeklokken hænger i en klokkestabel på kirkegården. Den er støbt omkring 1450 på Klokhøj ca. 500 meter mod syd. Historisk samfund for Hjørring Amt har rejst en mindesten på støbestedet.

Alteret fra 1598 er et søjlealter med baldakinhimmel.

Prædikestolen, som er skåret af den kendte Hjørring snedker, Niels Ibsen, bærer årstallet 1610.

Den lille plumpe døbefont har samme alder som kirkebygningen.

På skibets nordvæg hænger et velbevaret epitafium over sognepræsten Poul Jensen Harridslev (1635 – 53) og hustru.
Jelstrup Kirke, kirke i landsbyen Jelslev 10 km sydvest for Hjørring. Kirkebygningen stammer fra romansk tid og er opført i granitkvadre; oprindelig har den haft apsis. I senmiddelalderen blev kirken udvidet med en vestforlængelse med tårn, men da tårnet forfaldt, blev det i slutningen af 1700-t. revet ned. Det oprindelige tårnrum blev lagt sammen med skibet. Våbenhuset stammer ligeledes fra senmiddelalderen. Kirken har altertavle fra 1598 og prædikestol fra 1610.

I 1580 er Jelstrup Kirke blevet udsmykket med kalkmalerier, der i dag kun er sparsomt bevaret. På korets sydvæg er dog en velbevaret fremstilling af erobringen af Jeriko, således som den er skildret i Bibelen. Israelitterne med Pagtens ark og basuner går rundt om Jeriko, der nærmest er fremstillet som et borganlæg. Til venstre for denne scene sidder hærføren Josva iklædt harnisk. Forlægget for fremstillingen er højst sandsynlig Christian 3.s Bibel fra 1550.