Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn kan du henvende dig til sognepræsten / kirkekontoret i det sogn, du bor.

Sognepræsten / kirkekontoret er behjælpelig med oplysning og vejledning.

Blanketten til anmeldelse af navneændring udfyldes digitalt på følgende side på www.borger.dk Bortset fra navneændring i forbindelse med vielse, skal der betales et gebyr pt. på 500 kr.. Dette betales via www.borger.dk

I tilfælde hvor navneændringen ikke kan imødekommes, tilbagebetales gebyret ikke.