Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan læse mere om navngivning på Ankestyrelsens Familieretsafdelings hjemmeside, og se de aktuelle lister med godkendte fornavne.

Barnet kan blive navngivet digitalt via www.borger.dk eller ved, at I udfylder en navngivningsblanket og sender den til sognepræsten / kirkekontoret i det sogn I bor. Hvis I har fælles forældremyndighed skal I begge underskrive/signere anmeldelsen.

Det er lovpligt at giver barnet et fornavn inden for seks måneder. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

CPR registret får automatisk besked om navngivningen