Vielse

Tidspunktet for vielsen aftaler brudeparret med sognepræsten.

Inden vielsen skal ægteparret, til den kommune hvor man bor, udfylde en ægteskabserklæring digital ved hjælp af jeres NemID. Ægteskabserklæringen bliver automatisk sendt til kommunens Borgerservice.

Herefter udsteder Borgerservice en prøvelsesattest og sender den til jer.

Prøvelsesattesten skal afleveres hos sognepræsten / kirkekontoret sammen med navne og adresser på to vidner til vielsen. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.

Der kan foretages kirkelig vielse, hvis blot den ene er medlem af folkekirken.

Med den nye lovgivning er der mulighed for at blive viet i det fri.

Pyntning af kirken ved vielser

Det er muligt for selv at pynte op i alle sognets kirker, eller mod betaling til Graverne. Tidspunkt for pyntning aftales med Graverne. Se kontakt for telefon nummer.